Na co dzień raczej nikt z nas nie będzie zastanawiał się nad tym, na czym polegają przewierty sterowane, ponieważ to po prostu nie będzie nas interesowało. Jednakże jeśli znajdziemy chwilę czasu na to, aby zastanowić się nad tym jak wyglądają procesy urbanizacyjne to szybko dojdziemy do wniosku, że mogą one w dużym stopniu ingerować w środowisko naturalne. Niedawno rozpocząłem omawiać różne ciekawe i przydatne prace budowlane które są dla nas owiane tajemnicą i dzisiaj będę kontynuował ten temat.

Przewierty to prace, które mają doprowadzić do nowych obiektów mieszkalnych wszystkie instalacje wodne, w tym również wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne oraz gazowe, to nie trudno się domyśleć, że większość z nich ma biec pod ziemią. Można więc ogólnie powiedzieć, że prace urbanizacyjne będę opierały się na poważnych zniszczeniach obszarów zielonych, a także tych miejskich, które już zostały stworzone. Może dojść do uszkodzenia roślin, naturalnych stanowisk życia zwierząt, zniszczenia dróg asfaltowych, chodników i kostki brukowej, a także jeszcze wielu, wielu innych.

Nowoczesne możliwości

Na szczęście teraz już to wszystko nie musi mieć miejsca w rzeczywistości, ponieważ technologia, jaką są horyzontalne przewierty sterowane pozwoli ich uniknąć. Wszystko, czyli prace doprowadzające wymienione media w konkretne miejsca, mogą odbyć się wyłącznie pod ziemią, bez naruszenia naturalnych i industrialnych obiektów na powierzchni. Takie przewierty sterowane opierają się na kilku podstawowych etapach, które tutaj postaramy się Wam przybliżyć. Otóż pierwszy z nich jest to wykonanie przewiertu pilotażowego z możliwością jego sterowania. Ten etap zwany jest również przewiertem pilotażowym, który ma na celu ominięcie przeszkody, wedle zaplanowanej trajektorii przewiertu. To właśnie w tym momencie możliwe jest sterowanie kierunkiem, wielkością i długością przewiertu co później decyduje o tym, co się w nim będzie mogło znaleźć. Drugim etapem jest rozwiercanie go w celu jego poszerzenia czy też stabilizacji utworzonego pod ziemią otworu. Zmieniając głowicę wiercącą można dowolnie korygować już rozpoczęty przewiert. Poszerzać zrobiony już otwór można wielokrotnie, aż do uzyskania pożądanych rozmiarów.

Ostatnim już etapem tworzenie przewiertów i spełnienia przez nie funkcji jest wciągnięcie do nich rurociągu. Przeciągnięcie w całości przygotowanego rurociągu jest już ostatnią częścią takich prac, które później wymagają jedynie już przywrócenia do stanu pierwotnego miejsc, w którym zaczęty był przewiert i tam gdzie się kończył. W taki sposób można ominąć różne przeszkody, które mogłyby uniemożliwić przeprowadzenie prac urbanizacyjnych. Teraz rzeki, piaskownice, place zabaw, ulice, chodniki i inne z nich, nie będą już stanowiły żadnych ograniczeń.